درباره ما:

درباره ما

گروه داده پردازی ایران آمار(درباره ما)

 

درباره ما،گروه داده پردازی ایران آمار در راستای اهداف آماری درگسترش و توسعه کمی و کیفی دانش نیروهای متخصص، تبادل تجربه و بهبود بخشیدن به امور پژوهشی، آماری ،اقتصادی و آموزشی در زمینه‌های مربوط به علم داده ها تشکیل شده است.

معرفی اعضای تخصصی گروه داده پردازی ایران آمار

سجاد دهقان

 

مدیر عامل شرکت آمار ایران، دارای مدرک کارشناسی در رشته آمار و کاربردها از دانشگاه شهید بهشتی تهران – مدرک کارشناس ارشد در رشته آمار بیمه از دانشگاه علامه طباطبائی – مدرک دکتری در رشته مدیریت مالی بیمه.

مسلط به نرم ­­افزار های آماری R, SPSS, Eviews, Stata, Python

بیش از 9 سال سابقه تحلیل آماری در رشته ­های آمار، مالی، مدیریت، حسابداری، روانشناسی،  و …

میثم کاظمی

 

کارشناس ارشد تحلیل، دارای مدرک کارشناسی در رشته آمار و کاربردها از از دانشگاه شهید بهشتی تهران – مسلط به نرم افزارهای آماری SPSS, Eviews, Python, R, Matlab چهار سال سابقه تحلیل آماری در رشته های مختلف.

 

نغمه شاه ­مهدی

 

کارشناس تحلیل و ارتباط با مشتری، دارای مدرک کارشناسی در رشته آمار و کاربردها از دانشگاه شهید بهشتی تهران – مدرک کارشناس ارشد در رشته آمار ریاضی از دانشگاه امام خمینی (ره) قزوین. مسلط به نرم ­افزارهای R, SPSS, Eviews دو سال سابقه تحلیل آماری در رشته های آمار، اقتصاد و …