مشاوره پایان نامه

برای دریافت مشاوره پایان نامه کارشناسی ارشد با ما تماس بگیرید.در این مقاله به بررسی سوالاتی مثل پروپوزال چیست؟پایان نامه چیست؟بخش های اصلی پایان نامه؟مشاوره پروپوزال پایان نامه؟مشاوره برای انتخاب موضوع پایان نامه؟

 

مشاوره پایان نامه
گروه داده پردازی ایران آمار

پروپوزال چیست؟مشاوره پایان نامه

به طرح مورد پژوهش پروپوزال می گویند ، مشاوره پایان نامه ،و پایان نامه بر اساس آن نوشته می شود.دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری برای گرفتن مدرک پایانی تحصیلی خود،ملزم به ارائه ی پایان نامه تحصیلی در رشته دانشگاهی خود هستند،

پایان نامه تحصیلی با عنوان درس چند واحدی در انتهای دوره ی تحصیلی به دانش پژوهان ارائه می شود .ثبت نام و انتخاب واحدهای پایان نامه پس از ترم سوم اخذ می شود.مشاوره پایان نامه

[/ux_text]
مشاوره پایان نامه

مراحل اجرای پایان نامه:

اولین اقدام انتخاب استاد راهنما است.در مرحله بعد استاد راهنما باید موافقت خود را اعلام کند.پس از این مراحل و تاییدهای مصوبه شورای تحصیلات تکمیلی به تاییدیه به اطلاع استاد راهنما و دانشجو می رسد.

دانشجو باید طرح پایان نامه ی خود را ارائه دهد در این مرحله استاد مشاور معرفی می شود.بعد از مراحل بالا به دانشجو،استاد راهنما و مشاور اعلام می شود که طرح تدوین پایان نامه مورد تصویب قرار گرفته است.

در مراحل بعد به ترتیب گزارش پیشرفت تحصیلی،درخواست سنوات،اعلام  آمادگی دفاع،تعیین هیئت دفاع و داوران انجام می شود.حداقل بیست روز قبل از دفاع از آموزش فرم درخواست گرفتن مجوز را گرفته و از داوران دعوت می شود.

در روز دفاع با ارزیابی پایان نامه و صورت جلسه دفاع از پایان نامه کار دفاع تمام می شود.با ارسال پایان نامه تا حداکثر یک ماه بعد از تاریخ دفاع با پر کردن فرم تعهد نامه اصلات اثر تمام مراحل تکمیل می شود.

مشاوره پایان نامه

مراحل انجام پایان نامه کارشناسی ارشد:مشاوره پایان نامه

در شروع پایان نامه چکیده ای کلی از شرایط ،تعاریف مورد نیاز و بررسی های انجام شده در پروپوزال بیان کنید.شیوه ی پژوهش،رویکردها،بازه ی زمانی مورد بررسی و کلید واژه ها ذکر می شود.

پایان نامه دارای پنج فصل می باشد که به ترتیب این فصل ها را مورد بررسی قرار میدهیم.مشاوره پایان نامه

در فصل اول پایان نامه کلیات پژوهش،مقدمه،بیان مسئله،اهمیت و ضرورت پژوهش،اهداف پژهش،روش و ابزار جمع آوری اطلاعات،جامعه و نمونه آماری و خلاصه ای از فصل بیان می شود.

عنوان فصل دوم مبانی نظری و پیشینه پژوهش است و بخش هایی مثل تعاریف کامل واژگان کلیدی و متغیر ها،بیان کامل مسئله مورد پژوهش،پیشینه و تاریخچه ی داخلی و خارجی و نتیجه گیری می باشد.

فصل سوم  پایان نامه با عنوان روش پژوهش است.از بخش هایی چون تعاریف کامل نوع پژوهش،جامعه و نمونه ی آماری،ابزار گردآوری اطلاعات و تدوین فرضیه ها تشکیل می شود.در فصل سوم الگوهای پژوهش تعریف متغیرها،تعیین نوع داده ها و بررسی فرض های سنتی پژوهش باید بیان شده است.

عنوان فصل چهارم پایان نامه تجزیه و تحلیل داده ها و ارائه نتایج می باشد.فصل چهارم پایان نامه بانرم افزار هایی مانند ایویوز،SPSS و استتا انجام می گیرد و خروجی ها،تحلیل داده ها و فروض پروپوزال بررسی می شود.بعد از ارائه ی خلاصه ای از آمارهای توصیفی و بررسی هم بستگی متغیر ها،به بررسی نوع مدل و برقرارای فرضیه های مربوط به مدل می باشد.برای انجام فصل چهار پایان نامه از طریق لینک در صفحه ی ارتباط با ما درخواست خود را ثبت کنید.مشاوره پایان نامه

عنوان فصل پنجم پایان نامه نتیجه گیری و پیشنهادها است و دارای بخش هایی مثل خلاصه ای از پژوهش و تحلیل نتایج آزمون فرضیه های پژوهش،محدودیت های پژوهش،پیشنهاد های پژوهش می باشد.

فصل بندی پایان نامه:

فصل اول:
۱  مقدمه
۲  بیان کلی مسئله
۳  بیان پرسش ها هدف ها و فرضیه های پژوهش
۴  تعریف مفاهیم

فصل دوم:
۱  بررسی پیشینه پژوهش
۲  مروری بر تئوری ها و مطالعات پیشین
۳  بیان وضعیت حال
۴  خلاصه وضعیت

فصل سوم:
۱  روش
۲  توصیف جامعه و نمونه آماری
۳  ابزار اندازه گیری
۴  اعتبار روایی اندازه ها
۵  روش ها و طرح پژوهش

فصل چهارم:
۱  یافته های پژوهش
۲  مروری بر روش های آماری
۳  توصیف یافته های جاری برای پاسخ به پرسش هدف یا فرضیه ها
۴  یافته های فرعی

فصل پنجم:
۱  بحث و تفسیر
۲  نتیجه گیری
۳  خلاصه پژوهش
۴  محدودیت های پژوهش
۵  پیشنهادهای پژوهش

منابع

مشاوره پایان نامه

پروپوزال کارشناسی ارشد:

گروه داده پردازی ایران آمار با ارائه ی خدمات خود با دادن مشاوره در زمینه ی انتخاب موضوع،جمع آوری داده و تحلیل فروض مقاله به دانشجویان رشته ی حسابداری،اقتصاد،مدیریت،روانشناسی و ….،درصدد کمک به ارتقای سطح علمی و افزایش کیفیت پایان نامه است.

لینک های برقراری ارتباط با گروه داده پردازی ایران آمار جهت  مشاوره پایان نامه ،انتخاب موضوع پایان نامه
شماره تماس۰۹۱۹۸۲۷۸۲۲۳

 

با لینک زیر می توانید به صفحه ی آموزش نرم افزار ایویوز رایگان،جامع و گام به گام  EViews بروید.

آموزش نرم افزار ایویوز

 

از طریق آیکون زیر برای تماس مستقیم تلفنی به منظور سفارش تحلیل و مشاوره با امور پشتیبانی  اقدام نمایید.