جدول آماره توصیفی در نرم افزار ایویوز

جدول ضرایب همبستگی درز نرم افزار ایویوز

جدول آماره توصیفی در نرم افزار ایویوز

جدول آماره توصیفی در نرم افزار ایویوز،در این آموزش مراحل بدست آوردن جدول آماره های توصیفی در نرم افزار ایویوز را می آموزیم؛

(ِDiscriptive statistics Summary)

در پژوهش های اقتصاد سنجی و فصل چهار پایان نامه آمارهای توصیفی گزارش می شود و اعداد جدول را آماره های توصیفی شامل معیارهای میانگین،میانه،کمترین مقدار،بیشترین مقدار،انحراف معیار و ضرایب چولگی می باشد.

توضیحات هر کدام از آماره های توصیفی در انتهای همین آموزش داده شده است.

به منظور دست یابی به جدول آماره های توصیفی بعد از انتخاب یک متغییر و باز کردن آن از مسیر

View/Descriptive Statistics & Test/stats Table

یا چند متغییر با هم و باز کردن به صورت گروه از مسیر

View/Descriptive Stats/Common Sample

اقدام می کنیم.

آماره های توصیفی در ایویوز
آماره های توصیفی در ایویوز
جدول آماری توصیفی در ایویوز
جدول آماری توصیفی در ایویوز

خروجی جدول آماره توصیفی در نرم افزار ایویوز

جدول آماره توصیفی در نرم افزار ایویوز،بعد از کلیک مانند تصویر بالا خروجی نرم افزار ظاهر می شود که  آن را در زیر مشاهده می کنیم در جدول آماره های توصیفی:

میانگینmean:

مجموع مقدار داده های هر متغییر تقسیم بر تعداد داده های همان متغییر است.

میانهmedian:

برای هر متغییر اگر داده ها را از کم ترین داده به سمت بیش ترین مرتب کنیم میانه داده ای است که دقیقا از نصف داده ها کم تر و از نصف داده ها بیشتر است.

بیشترین مقدار Maximum

برای هر متغییر اگر داده ها را از کم ترین داده به سمت بیش ترین مرتب کنیم بیش ترین مقدار آخرین داده است.

کمترین مقدارMinimum

برای هر متغییر اگر داده ها را از کم ترین داده به سمت بیش ترین مرتب کنیم کم ترین مقدار اولین داده است.

انحراف معیار Std Dev (لینک

چولگی و کشیدگی Skewness/Kurtosis (لینک

آزمون جاکوا-برا Jarque-Bera(لینک) برای نرمال بودن توزیع داده آزمون می شود و اگر احتمال آماره آزمون زیر 0.05 بود فرض نرمال بودن رد می شود برای هر متغییر گزارش شده است.

"<yoastmark

جدول آماره توصیفی در نرم افزار ایویوز،در آموزش بعدی جدول ضرایب همبستگی در ایویوز را با هم می آموزیم.

 

با لینک زیر می توانید به صفحه ی آموزش نرم افزار ایویوز رایگان،جامع و گام به گام  EViews بروید.

آموزش نرم افزار ایویوز

 

از طریق آیکون زیر برای تماس مستقیم تلفنی به منظور سفارش تحلیل و مشاوره با امور پشتیبانی  اقدام نمایید.

 

انجام پروژه نرم افزار ایویوز

جهت سفارش پروژه با نرم افزار ایویوز از طریق صفحه ی زیر با ما در ارتباط باشید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *