وارد کردن داده در ایویوز

وارد کردن داده ها در نرم افزار ایویوز

وارد کردن داده در ایویوز

وارد کردن داده در ایویوز،به منظور تحلیل داده ها و انجام آزمون های مختلف بر روی متغیر ها ابتدا باید داده ها را وارد نرم افزار ایویوز نماییم.در آموزش انواع داده ها در علم اقتصاد با هر سه مدل مختلف داده ها آشنا شدیم.در این آموزش با محیط نرم افزار ایویوز، نحوه ی وارد کردن داده ها مقطعی در نرم افزار ایویوز،وارد کردن داده ها سری زمانی در نرم افزار EViews و وارد کردن داده های پانل در ایویوز آشنا می شویم.

پس از نصب نرم افزار ایویوز (دانلود و نصب نرم افزار ایویوز) و ورود به نرم افزار با محیطی مانند شکل زیر روبرو می شویم که می توان قسمت های نرم افزار را به 3 بخش:

منوها،

خط فرمان (Command)

و محل نمایش نتایج یا بخش اصلی نرم افزار

تقسیم کرد؛با توجه به شکل زیر این قسمت ها از هم متمایز شده است.

برای اضافه کردن افزونه به نرم افزار به سایت اصلی نرم افزار مراجعه کرده و پس از دانلود فایل zip مربوط به افزونه مورد نیاز آن را از حالت فشرده خارج می کنیم و نصب می کنیم.قبل نصب افزونه نرم افزار از نرم افزار خارج می شویم.

آشنایی با محیط نرم افزار ایویوز EViews
آشنایی با محیط نرم افزار ایویوز EViews

 

 

نحوه ی وارد کردن داده در ایویوز

با تشخیص نوع داده ها از یکی از سه حالت زیر اقدام به ورود داده ها می کنیم.

 

1-نحوه ی وارد کردن داده های مقطعی در ایویوز(وارد کردن داده در ایویوز)

وارد کردن داده در ایویوز ، برای وارد کردن داده های مقطعی در ایویوز ابتدا باید انواع داده ها در اقتصاد را بشناسیم که در ( داده های اقتصادسنجی )  انواع داده ها و تفاوتشان مورد بررسی قرار گرفته است.

چند راه برای ورود داده های در ایویوز وجود دارد که در این مقاله ساده ترین راه را آموزش می دهیم.

در نرم افزار اکسل روی اولین سطر و ستون جدول داده کلیک کرده ،کلید های ترکیبی Ctrl+A را انتخاب می کنیم تا نام متغییر ها و تمامی داده ها انتخاب شوند.

با زدن کلید های ترکیبی Ctrl+C تمام سطر و ستون های انتخاب شده را کپی می کنیم.

(به دلیل عدم شناسایی حروف فارسی در ایویوز نام متغییرها باید در اکسل با حروف انگلیسی تایپ شوند.)

در مرحله بعدی نرم افزار را باز کرده و مانند شکل روی تب

create a new EViews workfile

کلیک می کنیم.

وارد کردن داده ها
وارد کردن داده ها

در پنجره ی بازشده (شکل زیر) تب ها را معرفی می کنیم؛

در تب کشویی با نام Workfile ­structure type سه مدل داده را می توان انتخاب کرد:

وارد کردن داده های مقطعی

 

با انتخاب گزینه ی اول Unstructured / Undated  داده هایی مقطعی را  می توان وارد کرد(داده هایی که وابستگی به زمان ندارند)،

پس از کلیک بر روی Unstructured / Undated  با سه بخش خالی روبرو می شویم،

در قسمت  Data rang تعداد مشاهدات،در Workfile names قسمت WF نام فایل کاری و قسمت Page  اسم تب ورودی داده ها را مشخص می کنیم؛

(با خالی گذاشتن بخش  Workfile names نرم افزار ایویوز به طور خودکار اسم را untitled  می گذارد)

در قسمت تعداد داده ها حتما باید تعداد مشاهدات را وارد نماییم تا نرم افزار ارور ندهد.

مانند شکل زیر که در تب observation تعداد داده ها عدد 180 وارد شده و اسم فایل کاری iranamar و اسم صفحه کاری tab1 انتخاب شده است،

با زدن دکمه  ok  وارد محیط کاری می شویم.

وارد کردن داده های مقطعی

 

وارد کردن داده های مقطعی در نرم افزار ایویوز

در بخش command   کلمه data را تایپ  کرده و کلید Enter   را درهمان خط  می زنیم.

صفحه ای باز می شود که محل چسباندن داده های انتخابی است.

در اولین سلول( سطر و ستون) خالی دوبار کلیک کرده و کلید فلش روبه بالا را یک بار می زنیم.

با انجام این کار یک سطر به جدول اضافه می شود،این سطر اضافه شده برای نام متغییر در نظر گرفته می شود،برای وارد کردن داده ها کلید های ترکیبی Ctrl+V را  در سلولی که در آن هستیم می زنیم تا داده های کپی شده وارد نرم افزار شوند

در انتها جدول را بسته و داده ها به صفحه ی کاری منتقل می شوند.

.

2-نحوه ی وارد کردن داده های سری زمانی در ایویوز

 

وارد کردن داده در ایویوز، بعد از باز کردن نرم افزار ایویوز و کلیک روی تب create a new EViews workfile از تب کشویی Workfile ­structure type گزینه ی دوم  Dated-regular frequency را می زنیم.

با کلیک بر روی Dated-regular frequency در قسمت جدید باز شده با محوریت Data spicification باید نوع داده ها و رنج داده ها را وارد کنیم.

مانند شکل زیر در قسمت Frequency  نوع زمان بندی داده ها را مشخص  می کنیم.

چند مدل زمانی برای ورود  داده ها در نرم  افزار فرض شده است.

نحوه ی وارد کردن داده های سری زمانی در ایویوز

در صورتی که داده های مد نظر سالیانه باشد Annual را انتخاب و شروع و پایان زمان داده را وارد می نمایم.

به طور اگر داده های ما از سال 1990تا سال  2020 بودند در تب Start date  عدد شروع زمانی داده ها همان 1990 و در تب End Data سال پایانی  زمان داده ها را انتخاب میکنیم.

در مثال زیر زمان داده ها فصلی Quarterly انتخاب شده اند،شروع زمان داده ها از فصل اول سال 1998 و پایان آن فصل چهارم سال 2005 است.

در صورتی که داده ها ماهانه باشند به طور مثال از ماه اول سال 1990 تا ماه 12 سال 2000 در قسمت Start وارد میکنیم 1990M01و در قسمت End Data وارد میکنیم 2000M12.

کلید ok را می زنیم تا وارد محیط کاری نرم افزار شویم.

3

وارد کردن داده های سری زمانی در نرم افزار ایویوز

وارد کردن داده در ایویوز،در مرحله بعد در بخش command   کلمه data را تایپ  کرده و کلید Enter را درهمان خط  می زنیم.

صفحه ای باز می شود که محل چسباندن داده های انتخابی است.

در اولین سلول( سطر و ستون) خالی دوبار کلیک کرده و کلید فلش روبه بالا را یک بار می زنیم.

با انجام این کار یک سطر به جدول اضافه می شود.

سطر اضافه شده برای نام متغییر در نظر گرفته می شود،در انتها برای وارد کردن داده ها کلید های ترکیبی Ctrl+V را در سلولی که در آن هستیم می زنیم تا داده های کپی شده وارد نرم افزار شوند.

با بستن این جدول تمام داده ها با زمان وارد محیط کاری نرم افزار می شوند.

 

3-نحوه ی وارد کردن داده های پانل در ایویوز

وارد کردن داده در ایویوز، بعد از باز کردن نرم افزار ایویوز و کلیک روی تب create a new EViews workfile از تب کشویی Workfile ­structure type گزینه ی دوم  Dated-regular frequency را می زنیم.

با انتخاب گزینه ی سوم با نام   Balanced Panel داده های تلفیقی و پنل را وارد نرم افزار می کنیم؛

در قسمت جدید باز شده با محوریت Panel spicification باید نوع داده ها و رنج داده ها را وارد کنیم.

مانند شکل زیر در قسمت Frequency  نوع زمان بندی داده ها را مشخص  می کنیم.

چند مدل زمانی برای وارد کردن داده های پانل در ایویوز فرض شده است،که به ترتیب چندین ساله،سالیانه،نیم سال،فصلی،ماهانه.

در صورتی که داده های مد نظر سالیانه باشد Annual را انتخاب و شروع و پایان زمان داده را وارد می نمایم.

به طور مثال با فرض جمع آوری  داده ها از سال  1980 تا سال  1990 در تب Start date عدد شروع زمانی داده ها همان 1980 و در تب End Data سال پایانی 1990 را وارد می کنیم.

در قسمت number of cross sections  تعداد کلی داده ها را باید وارد کنیم که برابر حاصل ضرب تعداد مقاطع یا شرکت ها در بازه ی زمانی داده های مورد نظراست.

با توجه به مثال در قسمت number of cross sections تعداد مقاطع (شرکت، کشور و …) که برابر با 50 شرکت و بازه‌ی زمانی را از سال 1980 تا سال 1990 که 10 سال را وارد می کنیم.

روی ok کلیک کرده تا وارد محیط کاری نرم افزار شویم.

وارد کردن داده های پانل در نرم افزار ایویوز

نحوه ی وارد کردن داده های پانل در ایویوز

وارد کردن داده در ایویوز،در مرحله بعد در بخش command   کلمه data را تایپ  کرده و کلید Enter   را درهمان خط  می زنیم.

صفحه ای باز می شود که محل چسباندن داده های انتخابی است.

در اولین سلول( سطر و ستون) خالی دوبار کلیک کرده و کلید فلش روبه بالا را یک بار می زنیم.

با انجام این کار یک سطر به جدول اضافه می شود.

این سطر اضافه شده برای نام متغییر در نظر گرفته می شود.

با زدن کلید های ترکیبی Ctrl+V  در سلولی که در آن هستیم داده های کپی شده وارد نرم افزار شوند.

با این کار به هدف که وارد کردن داده در ایویوز بود رسیدیم.

 

با لینک زیر می توانید به صفحه ی آموزش نرم افزار ایویوز رایگان،جامع و گام به گام  EViews بروید.

آموزش نرم افزار ایویوز

از طریق آیکون زیر برای تماس مستقیم تلفنی به منظور سفارش تحلیل و مشاوره با امور پشتیبانی  اقدام نمایید.

انجام پروژه نرم افزار ایویوز

جهت سفارش پروژه با نرم افزار ایویوز از طریق صفحه ی زیر با ما در ارتباط باشید

3 دیدگاه برای “وارد کردن داده در ایویوز

  1. علی گفته:

    با سلام و تشکر بابت مطالب آموزشی خوب موجود در سایت
    در خصوص number of cross sections توی مثالی که زدید ما باید تعداد شرکت رو وارد کنیم یعنی عدد 5 .و خود ایویوز میاد این 5 رو در مثلا 10 سال داده های ما میکنه و در کل میشه 50 مشاهده.اکر ما جای 5 عددِ 50 را وارد کنیم مجموع مشاهدات در ایویوز 500 نشان داده میشود.در واقع در قسمت number of cross sections باید تعداد شرکت یا استان یا کشور یا غیره را وارد کنیم.

  2. اشتراک‌ها: داده های اقتصادسنجی - گروه داده پردازی ایران آمار - آموزش جامع و رایگان ایویوز EViews

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *