آخرین مطالب آموزشی گروه داده پـــردازی ایــــران آمــــــار

آموزش نرم افـــزار ایـــــــویوز

 

ایویوز یک نرم افزار اقتصاد سنجی و تحلیل داده است،این نرم افزار ابتدا توسط شرکت QSM انتشار یافت و امروزه می توان آن را به عنوان رهبر نرم افزارهای اقتصاد سنجی در دنیا دانست.این نرم افزار اصلی ترین ابراز پیش بینی و تحلیل اقتصاد کلان است.بانک های ملی و سازمان های دولتی،صندوق بین المللی پول از نرم افزار ایویوز استفاده می کنند.

کلیک کنید

گروه داده پردازی ایران آماردانش پژوهان درباره گروه داده پردازی ایران آمار چه نظری دارند؟

گروه داده پردازی آماری ایران آمار

گروه داده پردازی آماری ایران، پیشــــرو در ارائه خدمــات آماری ، تحلیلهای اقتصادی ، داده یابی ، آموزش ، مشاوره آماری و ریاضی است، که به منظور پاسخگویی بهتر به نیازهای مـشتریان در زمینـه ارائه تحلیل های آماری  از سال ۱۳۹۹ آغاز به کار نموده ­است.

از طریق لینک های زیر می توانید با گروه داده پردازی ایران آمار ارتباط برقرار کنید

از طریق لینک های زیر می توانید با گروه داده پردازی ایران آمار ارتباط برقرار کنید

پـــر بــازدید تریـن

پـــر بــازدید تریـن