تحلیل خروجی مدل در ایویوز

تحلیل خروجی مدل در ایویوز

تحلیل خروجی مدل در ایویوز

در آموزش برآورد مدل رگرسیونی در ایویوز مراحل اجرای مدل در نرم افزار ایویوز را تا بخش مشاهده خروجی حاصل از مدل آموختیم.

(برآورد مدل رگرسیونی در ایویوز)

در این آموزش به تحلیل خروجی مدل در ایویوز می پردازیم.

تصویر زیر خروجی مدل نرم افزار ایویوز است،متغیر Y متغیر وابسته و متغیر های مستقل X1 تا X4 را شامل می شود.

تا انتهای این آموزش تمام بخش های این جدول تحلیل می شود.

تحلیل خروجی مدل در ایویوز

بررسی خروجی مدل ساده نرم افزار EViews:تحلیل خروجی مدل در ایویوز

تحلیل خروجی مدل در ایویوز،بعد از برآورد مدل،خروجی بالا را مشاهده می کنیم که به ازای ۱۰۳ مشاهده برای متغیر وابسته Y مدل شده است؛

برای شروع بررسی از معناداری ضرایب متغیر های مستقل شروع می کنیم:

ستون اول نام متغیر های مستقل Variable را نشان می دهد.

در این مدل ۴ متغیر مستقل داریم و C که عرض از مبدا است.

بخش دوم Coefficient مقادیر ضرایب متغیر های مستقل را نشان می دهند.

در فرمول مدل اصلی مدل αi ها هستند.

ستون سوم انحراف معیار Std.Error را نمایش می دهند.

قسمت بعدی مقادیر آماری تی t.statistic را نشانم می دهد که حاصل تقسیم مقادیر ستون Coefficient بر ستون انحراف معیار  Std.Error است.

ستون آخر با نام Prob به معنای احتمال گزارش شده است. این ستون احتمال معناداری ضرایب متغییرهای مستقل را نشان می دهد.

در سطح ۹۵ درصد ضرایب متغییر های مدل معناداراند در صورتی که کم تراز ۰٫۰۵ باشند.

در این مدل با توجه به خروجی بالا ضرایب متغیر X2 وX3 با احتمال ۰ معنادار هستند ولی متغیر های X4 و X3 به دلیل داشتن ضرایب به ترتیب ۰٫۱۶۷۷ و ۰٫۱۵۷۰ که هر دو از ۰٫۰۵ بیش تر اند بی معنا هستند و از مدل حذف می شوند.

بخش پایینی جدول اطلاعات مهمی را نرم افزار گزارش کرده است،که با هم بررسی میکنیم؛

ضریب تعیین:(R-squared)

تحلیل خروجی مدل در ایویوز،اولین آماره گزارش شده R-squrared  ضریب تعیین است.ضریب تعیین بیانگر این است که متغییرها مستقل مدل چند درصد از تغییرات متغییر وابسته را توضیح می دهند.

در خروجی نرم افزار برای مدل بالا ضریب تعیین عدد ۰٫۵۳۵۱۹۲ را نشان می دهد،که بیانگر این است که متغییرهای مستقل حدودا  ۵۴ از تغییرات متغییر وابسته را توضیح می دهند.

پس هر چه به یک نزدیک تر باشد مدل بهتری داریم؟؟برای پاسخ به این سوال در ادامه ی آموزش همراه باشید.

برای آشنایی بیش تر با ضریب تعیین و فرمول های آن (لینک) آموزش مفهوم ضریب تعیین را دنبال کنید.

ضریب تعیین تعدیل شده(Adj.R-squared)

آماره گزاش شده ی بعدی ضریب تعیین تعدیل شده است.این آماره همان ضریب تعیین است که به دلیل تاثیر درجه آزادی تعدیل شده است.

به طور ساده هر متغیری که به مدل اضافه می شود باعث افزایش ضریب تعیین مدل می شود این افزایش کاذب است و ضریب تعیین تعدیل شده این افزایش کاذب را جبران می کند.

برای آشنایی بیش تر با ضریب تعیین تعدیل شده و فرمول های آن (لینک) آموزش مفموم ضریب تعیین تعدیل شده را دنبال کنید.

احتمال معناداری مدل(Prob)

این آماره احتمال معناداری آماره F_Statistic است و در کل معناداری مدل را نتیجه می دهد،به طوری که اگر مقدار این احتمال کم تر از ۰٫۰۵ باشد مدل معنادار است.

آماره دوربین واتسون(ِDurbin-Watson stat)

تحلیل خروجی مدل در ایویوز،آماره دوربین واتسون هم از آماره های مهم خروجی مدل رگرسیونی گزارش شده نرم افزار ایویوز

است.

آماره دوربین واتسون مختصرا بیانگر این است که آیا مدل دارای خود همبستگی جملات اخلال است.

عدم وجود خود همبستگی بین جملات اخلال از فروض کلاسیک برای برآورد می باشد.

مقادیر گزارش شده ی این آماره به صورت تجربی اگر بین ۱٫۵ تا ۲٫۵ باشد مشکل هم خطی در مدل وجود ندارد.

 

با لینک زیر می توانید به صفحه ی آموزش نرم افزار ایویوز رایگان،جامع و گام به گام  EViews بروید.

آموزش نرم افزار ایویوز

از طریق آیکون زیر برای تماس مستقیم تلفنی به منظور سفارش تحلیل و مشاوره با امور پشتیبانی  اقدام نمایید.

انجام پروژه نرم افزار ایویوز

جهت سفارش پروژه با نرم افزار ایویوز از طریق صفحه ی زیر با ما در ارتباط باشید

2 دیدگاه برای “تحلیل خروجی مدل در ایویوز

  1. اشتراک‌ها: مفهوم تصریح مدل - گروه داده پردازی ایران آمار - آموزش جامع ورایگان نرم افزارایویوز EViews

  2. اشتراک‌ها: برآورد مدل رگرسیونی در ایویوز - گروه داده پردازی ایران آمار - آموزش جامع فصل چهار پایان نامه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

ارسال پیام در واتساپ
1
سلام به سایت گروه ایران آمار خوش آمدید..
برای ارتباط با گروه ایران آمار به منظور سفارش تحلیل و مشاوره ی آماری از طریق لینک زیر اقدام نمایید...