بایگانی برچسب: پنل-دیتا

داده های اقتصادسنجی

انواع داده های اقتصادسنجی در این مقاله انواع داده های اقتصادسنجی (داده های مقطعی، سری [...]

3 دیدگاه