انجام پروژه ایویوز

انجام پروژه ایویوز

انجام پروژه ایویوز

انجام پروژه نرم افزار ایویوز توسط گروه داده پردازی ایران آمار با بالا ترین کیفیت مطابق با نیاز پژوهشگر در سریعترین زمان ممکن

نرم افزار ایویوز ابزاری برای انجام پژوهش های مالی، حسابداری و اقتصاد سنجی می باشد نرم افزار ایویوز در مقایسه با سایر نرم افزارهای اقتصاد سنجی دارای محیطی گرافیکی تر است.

انجام سفارش پروژه‌های نرم افزار ایویوز(انجام پروژه ایویوز)

به منظور سفارش پروژه‌های نرم افزار ایویوز(انجام پروژه ایویوز) به گروه داده پردازی ایران آمار از طریق لینک های زیر  در اقدام نمایید

انجام پروژه ایویوز

انجام پروژه eviews و سفارش کار ایویوز

ایویوز از نرم‌افزارهای شناخته شده  و معروف در اقتصاد سنجی است این نرم افزار امکان بسیاری از تحلیل ساده و پیچیده اقتصادی را فراهم می کند.

گروه داده پردازی ایران آمار آماده ارائه خدمات مباحث اقتصاد سنجی توسط نرم افزار ایویوز(انجام پروژه ایویوز) در دامنه وسیعی از مطالب از سطوح مقدماتی تا پیشرفته و از مباحث کاربردی تا نظری می باشد. 

برای انجام تحلیل های آماری در پژوهش های مالی و حسابداری  از نرم‌افزارهای مختلفی می توان استفاده نمود. نرم افزارهایی مانند ایویوز اس پی اس اس استا و غیره.

مراحل ثبت سفارش انجام پروژه ایویوز

1- ابتدا از طریق لینک های موجود با گروه داده پردازی ایران آمار ارتباط برقرار کنید.

2- بعد از مشخص شدن نوع پروژه(مدل) با مشاوره گرفتن از ما، داده های متغیر های مدل خود را در صورت وجود ارسال مینمایید.اگر داده های مدل زا جمع آوری نکرده اید این کار توسط گروه انجام می شود.

3- با تکمیل شدن تمام اطلاعات مربوط به پژوهش زمان لازم برای انجام پژوهش و هزینه انجام پروژه ی ایویوز  توسط گروه اعلام میشود.

انجام پروژه های نرم افزار ایویوز Eviews

خدمات نرم افزار ایویوز توسط گروه داده پردازی ایران آمار در سرفصل های زیر انجام می شود:

اقتصاد سنجی از یک طرف در تئوری های اقتصادی مبتنی است و از طرفی دیگر در تئوری ها و روش های آماری . 

انجام سفارش تحلیل آماری ایویوز انجام سفارش تحلیل آماری eviews(انجام پروژه ایویوز)

جمع ‌آوری داده‌های پژوهش و طبقه بندی داده های مربوطه: در پژوهش‌های مورد استفاده در نرم افزار ایویوز ابتدا نیازمند به جمع آوری داده های متغیرها برای برآورد مدل های رگرسیونی می باشیم .

برای ورود داده ها به نرم افزار ایویوز ابتدا باید نوع داده را شناسایی کنیم پژوهش ها از نظر فرایند اجرا به سه دسته رده بندی می شوند دسته اول پژوهش های کمی می باشند در علومی که مفاهیم بیشتر در قالب کمیت‌ها بیان می شود و یا قالب مفاهیم کیفی را می‌توان کمی کرد پروژه را با رویکرد کمی انجام می دهیم مانند پروژه های اقتصاد سنجی حسابداری امور مالی بیمه و غیره دسته دوم در علومی که مفاهیم متره غالباً کیفی هستند بیشتر پژوهش ها با رویکرد کیفی صورت می گیرد 

بررسی جامعه آماری پژوهش ها نمونه‌های مدل و معیارهای مناسب برای انتخاب نمونه

بررسی بهترین راه برای جمع آوری داده های پژوهش و تکمیل داده های متغیرهای مدل 

نحوه ی سفارش پروژه ی نرم افزار ایویوز

برای سهولت در مراحل ثبت سفارش ،شما میتوانید از طریق لینک واتس آپ موجود در سایت و یا تماس با شماره 09198278223 اقدام به ثبت سفارش و مشاوره جهت پروژه ی خود نمایید

سفارش پروژه eviews

داده‌های مقطعی داده‌هایی که در یک تاریخ خاص گردآوری می‌شوند و بعد زمان ندارند داده‌های مقطعی می‌گویند داده هایی که برای چندین شرکت در یک زمان مشخص جمع آوری شده باشند، داده‌های مقطعی گفته می‌شود.

داده‌های سری زمانی داده‌هایی که در طول یک بازه زمانی گردآوری می شوند داده‌های سری زمانی نامیده می‌شوند مانند شاخص کل بازار از تاریخ ۱۳۹۱ تا سال ۱۳۹۶. داده های سری زمانی می‌توانند به صورت سالانه فصلی ماهانه و غیره جمع‌آوری شود

داده‌های ترکیبی اگر در هنگام جمع آوری داده‌ها برای چند مقطع در بازه زمانی مشخص داده‌ها جمع‌آوری شوند  به داده‌ها داده‌های ترکیبی گفته می‌شود در این نوع داده‌ها هم تفاوت در نوع زمان هست و هم تفاوت در واحدهای مورد مطالعه

سفارش انجام تحلیل فصل ۴ پایان نامه با نرم افزار EViews(انجام پروژه ایویوز)

محاسبه میانگین واریانس و سایر شاخص‌های پراکندگی متغیرهای مدل  

بررسی الگوی پژوهش و تعریف متغیرها

بررسی روش تحقیق بر اساس نوع داده ها

حذف و ویرایش مشاهدات پرت در پژوهش مشاهداتی که از نظر اندازه بسیار بزرگتر و یا بسیار کوچکتر از سایر مشاهدات هم رده خود هستند  مشاهده پرت نام دارد

وجود مشاهدات پرت در پژوهش تاثیر نامطلوبی روی نتایج دارد در بیشتر مواقع رد فروض کلاسیک رگرسیون به خاطر وجود مقادیر حرف در مشاهدات است  

تهیه جدول آماره های توصیفی

 آماره های توصیفی یک تصویر کلی از وضعیت توزیع مشاهدات برای هر متغیر ارائه می دهد در جدول آماره های توصیفی موارد زیر خروجی داده میشود میانگین میانه بیشترین مقدار کمترین مقدار انحراف معیار چولگی کشیدگی آماره آزمون جاکو برا  و تعداد مشاهدات

سفارش پروژه ایویوز

انجام سفارش تحلیل آماری ایویوز انجام سفارش تحلیل آماری eviews

تهیه جدول ضرایب همبستگی و انجام پروژه ایویوز

ضرایب همبستگی برای بررسی شدت و جهت وابستگی خطی بین متغیرها و نیز به منظور کشف هم خطی یا همان وابستگی خطی شدید بین متغیرهای مستقل مدل رگرسیونی مورد استفاده قرار می گیرد این ضرایب نشان دهنده هم خطی ساده بین متغیر ها هستند

انجام پروژه ایویوز آزمون های مقایسه تک نمونه ای

 برای بررسی اینکه مثلاً میانگین میانه یا واریانس یک متغیر اختلاف معناداری از یک عدد خاص دارد یا خیر این آزمون ها انجام می گردد

انجام پروژه ایویوز آزمون مقایسه  دو یا چند نمونه‌ای

برای بررسی و مقایسه میانگین واریانس میانه دو یا تعداد بیشتری متغیر مختلف از این آزمون استفاده می شود

تحلیل رگرسیون برآورد مدل رگرسیونی

بررسی معناداری متغیرهای درون مدل و فرضیه های مورد بررسی

بررسی معناداری مدل و میزان تبیین متغیر وابسته توسط متغیرهای مستقل

 سازگار بودن مدل کارا بودن و بدون ترش بودن

انجام پروژه ایویوزآزمون های خطی روی ضرایب مدل در نرم افزار ایویوز

انجام پروژه های نرم افزار ایویوز  آزمون  مقایسه زوجی با استفاده از رگرسیون  

انجام پروژه نرم افزار ایویوز بررسی فروض کلاسیک رگرسیون  و آزمونهای تشخیصی 

 فروض کلاسیک رگرسیون (میانگین خطاها صفر می باشد عدم وجود ناهمسانی واریانس عدم وجود خودهمبستگی بین باقی مانده ها عدم وجود همبستگی بین خطاها و متغیر های توضیحی نرمال بودن توزیع جملات خطا )

با لینک زیر می توانید به صفحه ی آموزش های رایگان،جامع و گام به گام نرم افزار ایویوز EViews بروید.

آموزش نرم افزار ایویوز

5 دیدگاه برای “انجام پروژه ایویوز

  1. اشتراک‌ها: وارد کردن داده در ایویوز - گروه داده پردازی ایران آمار

  2. اشتراک‌ها: تحلیل خروجی مدل در ایویوز - گروه داده پردازی ایران آمار - آموزش جامع فصل چهار- ایویوز

  3. اشتراک‌ها: برآورد مدل رگرسیونی در ایویوز - آموزش صفر تا 100 ایویوز

  4. اشتراک‌ها: جدول آماره توصیفی در نرم افزار ایویوز - صفر تا 100 ایویوز

  5. اشتراک‌ها: داده های اقتصادسنجی - گروه داده پردازی ایران آمار

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *